Has Rafa Benitez made mistakes this season?
Has Rafa Benitez made mistakes this season?
Photo by Ian MacNicol/Getty Images

Has Rafa Benitez made mistakes this season?